Loon- en grondwerkbedrijf Kennes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Agrarisch loonwerk

In deze tak ligt de oorsprong 
van ons bedrijf
Mestdistributie

Aanwenden en transporteren van mest
Cultuurtechnisch

Aanleg, onderhoud en renovatie van groenprojecten en maaien van bermen, sloten en watergangen
Grondverzet

We beschikken over het materiaal voor het uitvoeren van alle voorkomende grondwerkzaamheden
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
V.O.F. Kennes Strijbeek - Bavel

Wat doen wij;

Loon- en grondwerkbedrijf Kennes voert loonwerkzaamheden in opdracht uit voor de agrarische sector.
De laatste jaren zijn we ons steeds verder gaan specialiseren op het gebied van cultuurtechnische werken voor gemeentes, waterschappen en andere bedrijven op dit gebied.
In de agrarische sector richten we ons met name op de veehouderij, gras- en maïsoogst, verwerking van drijfmest en vaste mest, container werkzaamheden en diverse cultuurtechnische werkzaamheden.

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren beschikken we over een grote verscheidenheid aan tractoren, landbouwwerktuigen, bemestingsmachines, zaaimachines, gewasbeschermingsmachine, oogstmachines, diverse containers, silagekippers en cultuurtechnische machines. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu